Realizované dotační programy

Vzdělávání a rozvoj pracovníků jsou jedním z hlavních předpokladů konkurenční schopnosti podniku v rychle měnícím se podnikatelském světě.

Naše společnost umožňuje zaměstnancům zvyšovat kvalifikaci, rozšiřovat a prohlubovat znalosti a dovednosti prostřednictvím všeobecného odborného vzdělávání požadovaného právními normami, základního odborného a specializovaného vzdělávání. Díky zpracovanému systému vzdělávání zaměstnanců firma pružně reaguje na změny na trhu, např. měnící se technika v podniku, nové technologie, rozvoj informačních technologií, tyto příklady vynucují větší flexibilitu pracovníků.

Zrealizované dotační projekty
2009 – 2011 – Školení je šance
2011 – 2013 – EDUCA
2014 – 2015 – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
2016 – „Snížení energetické náročnosti ve výrobě společnosti TIPAFROST, a.s.“ v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na období 2014-2020. více ke stažení zde

2016 – 2017 – „Nové technologické vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku TIPAFROST, a.s.“, v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na období 2014-2020 více ke stažení zde

2018 – 2019 – „Efektivní procesy společnosti TIPAFROST, a.s.“ – z Programu rozvoje venkova více ke stažení zde Projekt Efektivní procesy společnosti TIPAFROST, a.s. přinese zvýšení výrobní kapacity, rozšíření portfolia výrobků, zvýšení bezpečnosti výrobků a zvýšení efektivity výroby.

2019 – 2021 – „Vzdělávací program společnosti TIPAFROST, a.s.“ Projekt společnosti TIPAFROST, a.s. je zaměřen na zvyšování kvality lidského potenciálu prostřednictvím uceleného systému vzdělávání s cílem zvýšení a udržen odborné úrovně znalostí zaměstnanců, jejich dovedností a kompetencí. více ke stažení zde

2019 – 2021 – „Rozšíření výrobní kapacity“ – z Programu rozvoje venkova. Cílem projektu Rozšíření výrobní kapacity je zvýšení výrobní kapacity a rozšíření portfolia výrobků. více ke stažení zde

2020 – 2023 – „Snížení energetické náročnosti chlazení společnosti TIPAFROST, a.s.“ v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na období 2014 – 2020 více ke stažení zde

2024 – Snížení energetické náročnosti provozu TIPAFROST více ke stažení zde

2024 – 2026 – Projekt „TIPAFROST, a.s.“ v rámci operačního programu Zaměstnanost plus. Více ke stažení zde