Ochrana oznamovatelů

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


Způsoby oznamování
Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti (Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel.: 221 997 840, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, web: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného povinným subjektem TIPAFROST, a.s., IČ:
06626033, Kožichovice, Žďárského 188, 674 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7867 (dále jen „povinný subjekt“) ústně a/nebo písemně.
Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.


Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
– e-mailem oznameni@tipafrost.com, nebo
– poštou na adresu TIPAFROST, a.s., Kožichovice, Žďárského 188, PSČ: 674 01,
k rukám Příslušné osoby, obálku je nutné označit „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)“ – neotvírat


Příslušná osoba
Ivana Brožová
tel.: +420 724 145 990
e-mail: oznameni@tipafrost.com


Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů